Mid Century Desk | Etsy

50s Desk Fan / Vintage electric table fan / pale light pastel blue fan /  mid century italian fan / AEPI fan Made in Italy / Vintage design

Related Mid Century Desk | Etsy